Wojewódzki Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Od 1 stycznia 2015 r. w naszym województwie działa Regionalny System Ostrzegania (RSO)