Start arrow Obywatel arrow Udostępnianie aktów normatywnych

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Udostępnianie aktów normatywnych Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Zgodnie z art. 26, 28 a i 29 b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki zapewnia nieodpłatny, powszechny wgląd do zbiorów:

 • Dziennika Ustaw
 • Monitora Polskiego
 • Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (wersja w języku polskim)


Można z nich korzystać w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze (we wtorki w godzinach od 8:00 do 18:00) w Punkcie Obsługi Klienta, który służy pomocą w zakresie udostępnienia klientom treści aktów prawnych publikowanych dziennikach promulgacyjnych.

Niniejsze dzienniki promulgacyjne mogą być udostępniane do wglądu w wersji papierowej i elektronicznej (za wyłączeniem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który udostępniany jest tylko w wersji elektronicznej).

Akty normatywne mogą być także drukowane lub przeniesione na nośnik elektroniczny, zgodnie z życzeniem klienta.

Do ustalania ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zawartego w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosuje się regulacje określone przez:

 • Zarządzenie Nr 83/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego - pdf;
w następujący sposób:

 1. za arkusz A4 czarno-biały – 0,10 zł;
 2. za arkusz A3 czarno-biały – 0,20 zł;
 3. za arkusz A4 kolorowy- 0,32;
 4. za arkusz A3 kolorowy - 0,64 zł;

 

Opłatę ustaloną na podstawie ceny za udostępnione arkusze kopii lub wydruku wpłaca się:

 1. do kasy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 2. na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
  NBP O/Bydgoszcz 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
  z dopiskiem "zwrot kosztów udostępnienia aktu normatywnego".


Istnieje także możliwość zakupu Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Punkcie Obsługi Klienta. Cena dziennika jest indywidualna dla każdego egzemplarza (uzależniona od objętości danego numeru dziennika).

Autor informacji: Maria Semrau
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-09-26
Data udostępnienia informacji: 2012-09-26
Ilość wyświetleń informacji: 22328
Rejestr zmian dokumentu